Saniranje Vaskularnih Ulkusa / Rana

Home Saniranje Vaskularnih Ulkusa / Rana

Saniranje Vaskularnih Ulkusa / Rana

Pored plućne embolije i duboke venske tromboze još jedna vrlo opasna poljedica ne liječenja proširenih vena su vaskularni ulkusi. Vaskularni ulkusi mogu biti različite veličine, dubine, imati jako neugodan miris i sekret. Pacijenti koji već imaju vaskularne ulkuse su u jako ne zahvalnoj poziciji, jer je iste vrlo teško sanirati, a i nakon sanacije najčešće se ponovo otvaraju. U ambulantnim uslovima se vizuelno pogleda i pripreme sterilni uslovi za previjanje vaskularnih rana. Prethodno se temeljito očisti rana, postavi četveroslojna kompresivna terapija i odrede se medikamenti u svrhu sanacije. Nakon zarastanja rane bitno je da pacijent dođe na detaljan color doppler ultrazvucni pregled. Na tom pregledu će se ustanoviti uzrok ulkusa i moći odrediti modeliteti liječenja kako bi se zaustavio povrat vaskularnih ulkusa.

Prednosti:

  • efikasno
  • bezbolno
  • jednostavno
  • izvodi se u ambulantnim uslovima

NUDIMO BESPLATNE KONSULTACIJE.